Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Des del Curs acadèmic 2002/2003, la Facultat d´Economia, amb l'objecte de millorar la qualitat de l'ensenyament en els Graus impartits, impulsa els estudis oferts en llengua anglesa, a través dels Grups ARA.
L’oferta formativa dels nostres graus es completa amb la possibilitat de rebre la docència en anglès en els graus següents:

  • Graus d’ADE, ECO i GIB.  A més de rebre la docència en anglès, es pot pertànyer a un grup ARA, és a dir d’Alt Rendiment Acadèmic.

El Programa ARA, impulsat per la Conselleria d’Educació, va establir aquests grups per a reforçar el potencial dels alumnes més destacats des de l’inici dels seus estudis universitaris. Una de les seues característiques és que com a mínim el 50 % de la docència dels crèdits bàsics s’imparteixen en anglès.

En el suplement Europeu del títol es farà constar la pertinença de l'estudiant a un grup ARA, prèvia petició quan se sol·licita l'expedició del Títol de Grau.

En la Facultat d’Economia hi ha dos Grups ARA:

1) Un grup ARA transversal per als graus d’ADE i ECO.

Els estudiants de nou ingrés es matriculen en el mateix ordre en el qual han sigut admesos per preinscripció. Els alumnes que desitgen cursar els seus estudis en el grup ARA (grup transversal en ADE i Economia) han de matricular-se en l'Agrupació AR el dia de la seua cita de matrícula, si existeixen places disponibles.

Per a poder romandre en el grup ARA en els següents cursos, l'estudiant haurà de presentar abans de la finalització del primer curs certificació de coneixement de la llengua anglesa amb un nivell equivalent al B2 o superior, segons taula d'equivalències.

2) Un grup ARA en el Grau de GIB.

Els/ les estudiants que vulguen optar a cursar el grau en el Grup ARA han de matricular-se en el grup GO en castellà i hauran de triar el segon idioma a cursar. La matrícula dels estudiants admesos serà modificada d'ofici per la Secretaria de la FdE.

Per a poder matricular-se en el grup ARA del Grau de GIB, l'estudiant/a haurà de presentar una sol·licitud (descarregar sol·licitud) a través del correu electrònic: secretariafde@uv.es en la qual indicaran si disposen de certificació oficial del nivell B2 d'anglès o si realitzaran la prova d'idiomes en el Centre d’Idiomes de la Universitat de València.

Les certificacions oficials que acrediten el coneixement del nivell B2 d'anglés es poden consultar en la següent taula d'equivalències.

Els alumnes del grup ARA de GIB, se seleccionaran una vegada matriculats i atenent a la seua nota d'admissió en la titulació (75 places).

Els estudiants que no disposen de certificació i hagen realitzat la prova d'idioma en el Centre d’Idiomes de la Universitat de València deuran obligatòriament aportar una certificació oficial de nivell B2 durant el primer curs.

Prova d'anglès organitzada pel Centre d'Idiomes de la Universitat de València:

Període d'inscripció: del 19 al 23 de juliol 2021

L'estudiantat haurà de realitzar l'ingrés o transferència de 45 € en el següent número de compte: BANC SANTANDER ES14 0049 5457 22 2716006043
Indicant en concepte Prova GIB - nom i cognoms.
Hauran d'adjuntar el rebut del pagament juntament amb la resta de documentació a través del següent correu electrònic secretaria@centreidiomes.es

L'examen es realitzarà el dia 27 de juliol 2021
La prova constarà de tres parts:

  1. Use of English (gramàtica i vocabulari)
  2. Listening comprehension (comprensió oral)
  3. Reading comprehension (comprensió escrita). 

Ensenyament en anglés en el grau de Finances i Comptabilitat (FIC):

En la Facultat, també existeix la possibilitat de rebre les classes en anglés en el primer curs del Grau de FIC (no és grup ARA). Els interessats hauran de presentar la sol·licitud durant el període de matrícula, a través del correu electrònic: secretariafde@uv.es. (Descarregar sol·licitud)