Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Del total de places que la Universitat estableix per a cada titulació, es farà una reserva per a les diverses vies d'accés, corresponent a l'accés per Batxillerat i Cicles Formatius la quota més nombrosa.

  • Majors de 25 : 3% de les places, amb la prova d’accés superada.
  • Majors de 40 : 1% de les places, amb acreditació per experiència professional.
  • Majors de 45 : 1% de les places, amb la prova d’accés superada.
  • Titulats universitaris: 3 % de les places per a persones que tinguen una titulació universitària o equivalent.

A més, cal tindre en compte les següents situacions personals que permeten accedir a través de quotes reservades específiques:

Persones amb discapacitat (5% de les places)

Disposar del 33% de discapacitat o ser estudiant amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat.
 

Esportistes d'Alt Nivell o d'Elit Alta Competició (5 % de les places)

 

Facultat d'Economia

Grau Places
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 440
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Extensió Ontinyent  70
Grau en Economia 210
Grau en International Business 150
Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis 50
Grau en Finances i Comptabilitat 140
Grau en Turisme 210
Doble Grau en  ADE+Dret 100
Doble Grau en Dret+Economia 50
Doble Grau en Turisme+Administració i Direcció d'Empreses (TADE)  60