Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

1.- Requisits lingüístics d'accés i admissió (espanyol i valencià):

L'estudiantat amb nacionalitat de països no hispanoparlants i que procedisquen d'un sistema educatiu que no siga l'espanyol, hauran d'acreditar una de les dues opcions següents:

A.- Un nivell B2 en espanyol que haurà d'estar certificat per un dels organismes reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior a Espanya) i estar verificat i validat en l'acreditació emesa per la UNED.

B.- Certificat de Coneixements de València nivell B2 (Intermedi) de la Universitat de València o de qualsevol altra universitat de la Comunitat Valenciana o el Certificat Oficial B2 (o superior) de la Junta Qualificadora de la Generalitat Valenciana.

Consulta la Taula d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València

2.- Requisits lingüístics d'accés i admissió (anglés) en els graus de:

  • Doble Grau Dret i Economia
  • Intel·ligència i Analítica de Negocis (BIA)

Certificació oficial de coneixement de parla anglesa B1 d'acord amb la següent taula d'equivalències. No obstant això, es recomana un nivell B2 per a un millor aprofitament de les classes amb docència en anglés.