Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Descripció:

Convocatòria per a la sol•licitud d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials estrangers per als estudiants que desitgen continuar els seus estudis en aquesta Facultat en el curs 2022/23.

Terminis:

 • Tramitació electrònica: de l'1 al 20 de juliol de 2022 per Seu Electrònica
 • Resultats: Abans del 30 de setembre de 2022. Publicació en web FdE i Tauler d'anuncis electrònic UV
  Llistat definitiu
  Llistat provisional

Requisits:

 • Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
 • Estudiants amb estudis completats amb l'obtenció d'un títol estranger, que hagen sol•licitat l'homologació del citat títol i haja sigut denegada.
 • Estudiants amb estudis completats amb l'obtenció d'un títol estranger, que no hagen sol•licitat l'homologació del citat títol.

Sol·licituds i Admissió:

 • Procediment per a presentació de sol·licituds (pendent de publicació)

Normativa:

 • RD 69/2000, de 21 de gener (BOE 22-01-2000)
 • RD 967/2014 de 21 de novembre
 • RD 309/2005, de 18 de març (BOE 19-03-2005)
 • RD 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE 30-10-2007)
 • RD 412/2014, de 6 de junio (BOE 7-06-2014)
 • Ordre ECD/26541 2015 de 3 de desembre
 • Acord del Consell de Coordinació Universitària de 25 d'octubre de 2004 (BOE 15-03-2005)
 • Normativa d'Accés als estudis de llicenciatura, enginyeria, diplomatura i enginyeria tècnica  de la Universitat de València per les vies de trasllat d'expedient i convalidació parcial d'estudis estrangers (ACGUV 99/2007)
 • Reglament sobre admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València el 27 de juliol de 2010.
 • Requisits aprovats en la Junta de Facultat celebrada el 28 d'abril de 2022