Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Infermeria Logo del portal

Informació per al Professorat Associat del Departament d'Infermeria

  • 13 d’abril de 2022
Image de la noticia

Informació General

Professorat Coordinador d`unitats Docents.Curs 2021-2022

Aula Virtual¿Qué es i Accès

Informació sobre Tutories (presencials i virtuals).

Informació sobre Gestió de Docencia Impartida:  G D I.

Introducció de les dades de producció cinetífica.G R EC.

Normativa

Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions administrativas del PDI de la UVEG.

Models de Documents

Model de Instància General

Altres models de documents en tràmits de secretaria

Informació en relació a la convocatoria de la Memoria d' Investigació de 2021

Poden participar en la Memòria d'Investigació els professors associats a temps parcial, sempre que tinguen una valoració mínima de 2 punts en la memòria que s'avalua i la seua vinculació contractual amb la UV durant l'any 2021 siga almenys, de 9 mesos, o bé,haja estat vinculat com PDI a la UV els anys 2019 i 2020

Instruccions i Procediments Memòria Investigació 2021

Bases Memòria Investigació 2021

Cronograma2021

Barem Memòria investigació