Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Infermeria Logo del portal

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 16, Optatiu: 44.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 44 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40545 Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats biosanitàries 16 Optatiu Veure fitxa
40544 Complements per a la formació disciplinària en les especialitats biosanitàries 6 Optatiu Veure fitxa
40546 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats biosanitàries 6 Optatiu Veure fitxa
40333 Pràcticum de les especialitats biosanitàries 10 Optatiu Veure fitxa
42265 Treball fi de màster: especialitats biosanitàries 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.