Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

L'alumnat podrà cursar l’any que ve el Doble Grau en Química-Enginyeria Química

  • 18 de maig de 2022
L'alumnat podrà cursar l’any que ve el Doble Grau en Química-Enginyeria Química

L'any que ve l'alumnat podrà matricular-se en el Doble Grau en Química-Enginyeria Química. Aquesta doble titulació comptarà amb un total de 330 crèdits que es cursaran en cinc anys amb una càrrega docent raonable per a l'estudiantat (entre 63 i 69 crèdits per curs). A més, comptarà amb 20 places i s’impartirà en la Facultat de Química i en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV).

La formació parteix de dues branques de coneixement tradicionals amb estudis molt consolidats i amb un molt bon nivel de qualitat i experiència. Tant l’ETSE-UV com la Facultat de Química tenen relació molt fluida amb el teixit empresarial del sector químic de la Comunitat Valenciana i coneixen de primera mà quines són les seues necessitats respecte a la formació dels titulats. La nova doble titulació permetrà proporcionar als estudiants una formació sòlida, tant teòrica com experimental, en aquestes dues disciplines científiques que responga a les necessitats de la indústria valenciana: químics amb sòlids coneixements d’Enginyeria i enginyers amb sòlids coneixements de Química.

Les dues titulacions comparteixen un tronc comú de coneixements científics de les àrees de les Matemàtiques, la Física i la Química. És per això que gran part de les assignatures bàsiques de primer curs són comunes, el que facilita que els estudiants puguen adquirir amb facilitat les competències pròpies d’aquestes assignatures de les dues titulacions. Per altra banda, els dos títols caminen molt a prop en disciplines com Ciència dels Materials i la mateixa Enginyeria Química, present als estudis de Química. Per tant, l’organització del currículum de la doble titulació, així com les equivalències entre les assignatures dels dos graus no presenta una gran dificultat.

La proposta de la doble titulació s’ajusta als requisits establerts en l’Ordre CIN/351/2009 per a titulacions que habiliten a la professió regulada d’Enginyer Tècnic Industrial. A més, tant el Grau en Química com el Grau en Enginyeria Química de la Universitat de València han estat reconeguts d’acord amb els estàndards de qualitat internacional amb la concessió dels Segells Internacionals EuroBachelor® i Eur-Ace®. Així mateix, aquest programa compta amb el suport de l'Associació Química i Mediambiental del Sector Químic de la Comunitat Valenciana (QUIMACOVA), en representació de les empreses del sector químic d'aquesta Comunitat, les quals manifesten el seu interés per la formació proposada i pel perfil professional dels egressats d'aquesta doble titulació.

Què aprendràs en el doble grau?
— Formació bàsica en Ciències i Enginyeria Industrial
— Síntesi i caracterització de productes
— Desenvolupament de nous materials
— Operacions de separació i reactors
— Processos industrials
— Energia, combustibles i medi ambient
— Manipulació segura de productes químics
— Control i gestió de qualitat
— Gestió i desenvolupament de projectes I, sobretot, a ser científic/a i enginyer/a.

Estudiar Química / Enginyeria Química en la UV

— Formació eminentment pràctica
— Laboratoris altament equipats
— Grups reduïts
— Pràctiques en empresa
— Mobilitat internacional
— Habilitació professional: Enginyer Tècnic Industrial

A qui va dirigit?
— Estudiants de Batxillerat de Ciència i Tecnologia
— Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior
— Estudiants interessats en un formació transversal cientificotècnica
— Estudiants atrets per la química i l'enginyeria de processos industrials
— Estudiants sensibilitzats amb el desenvolupament sostenible
— Estudiants amb capacitat de resoldre problemes i plantejar solucions