Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

Informació general

En la actualitat la Universitat de València proporciona als seus estudiants l'oportunitat d'ampliar o continuar els seus estudis en altres universitats. Pots trobar informació en la ETSE.

Existeixen beques que permeten estudiar en altre país europeu, com les Erasmus. L'Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat, oferta beques d'estudis en països iberoamericans, Estats Units, Canada... També existeixen beques equivalents per a estudiar dintre del territori espanyol, ofertes pel Ministerio de Educación y Ciencia, les beques SICUE-Séneca o les ofertes per l'Institut LLuis Vives per a ampliació d'estudis en universitats de l'àrea lingüística catalana, les beques Drac.

Altre tipus de formació és la proporcionada per les pràctiques en empreses. Existeix un programa a nivell europeu, Leonardo, que facilita pràctiques a estudiants universitaris i nous llicenciats en països de la Unió Europea (existeix un programa similar amb Canadà). A nivell local, la Universitat arriba a acords mitjançant l'Adeit amb empreses privades on els estudiants poden realitzar pràctiques.

Coordinadora

La coordinadora del Departament d'Enginyeria Química per als programes d'intercanvi és la professora Sonia Loras Giménez.