Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

Grau en Enginyeria Química

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34750 Expressió gràfica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34755 Bases de l'enginyeria química I 6 Obligatori Veure fitxa
34754 Enginyeria, societat i universitat 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34756 Bases de l'enginyeria química II 6 Obligatori Veure fitxa
34758 Ciència dels materials II 6 Obligatori Veure fitxa
34760 Enginyeria de la reacció química I 6 Obligatori Veure fitxa
34753 Mecànica de fluids 6 Obligatori Veure fitxa
34759 Medi ambient i sostenibilitat 6 Obligatori Veure fitxa
34752 Termodinàmica aplicada i transmissió de calor 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34762 Dinàmica i control 6 Obligatori Veure fitxa
34763 Experimentació en enginyeria química I 4,5 Obligatori Veure fitxa
34764 Experimentació en enginyeria química II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34769 Enginyeria de la contaminació ambiental 6 Obligatori Veure fitxa
34761 Enginyeria de la reacció química II 6 Obligatori Veure fitxa
34772 Enginyeria de processos i productes I 4,5 Obligatori Veure fitxa
34766 Operacions bàsiques de l'enginyeria química I 6 Obligatori Veure fitxa
34767 Operacions bàsiques de l'enginyeria química II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34768 Operacions bàsiques de l'enginyeria química III 6 Obligatori Veure fitxa
34770 Organització i gestió de la producció 6 Obligatori Veure fitxa
34774 Teoria i disseny de màquines i equips 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40,5, Optatiu: 19,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34765 Experimentació en enginyeria química III 4,5 Obligatori Veure fitxa
34773 Enginyeria de processos i productes II 6 Obligatori Veure fitxa
34771 Oficina tècnica 6 Obligatori Veure fitxa
34779 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
34781 Projecte fi de grau en Enginyeria Química 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 19,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36485 Depuració d'aire i gestió de residus 6 Optatiu Veure fitxa
34775 Gestió de qualitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
34784 Seguretat industrial i prevenció de riscos laborals 4,5 Optatiu Veure fitxa
34785 Serveis generals i sistemes auxiliars 4,5 Optatiu Veure fitxa
36486 Tecnologies de tractament d'aigües 4,5 Optatiu Veure fitxa
34782 Tecnologies i integració energètica 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.