Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34925 Ciència dels materials 6 Obligatori Veure fitxa
34924 Mecànica de fluids 6 Obligatori Veure fitxa
34930 Medi ambient i sostenibilitat 6 Obligatori Veure fitxa
34926 Teoria i disseny de màquines i equips 6 Obligatori Veure fitxa
34923 Termodinàmica aplicada i transmissió de calor 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.