Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

Grau en Ciències Ambientals

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33092 Fonaments d'enginyeria ambiental 4,5 Obligatori Veure fitxa

3n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33104 Elaboració i gestió de projectes 4,5 Obligatori Veure fitxa
33097 Sistemes integrats de gestió 6 Obligatori Veure fitxa
33093 Tecnologies per al control de la contaminació 9 Obligatori Veure fitxa

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33106 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
33107 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33117 Gestió energètica. Energies renovables 6 Optatiu Veure fitxa
33115 Prevenció de la contaminació industrial 6 Optatiu Veure fitxa
33116 Tractament d'emissions i residus 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.