Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

Grau en Biotecnologia

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33184 Introducció a l'enginyeria bioquímica 4,5 Obligatori Veure fitxa

3n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33185 Bioreactors 6 Obligatori Veure fitxa
33186 Operacions bàsiques en processos biotecnològics 6 Obligatori Veure fitxa

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33203 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
33200 Treball fi de grau en biotecnologia 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33191 Bioprocessos industrials 4,5 Optatiu Veure fitxa
33196 Enginyeria dels processos en biotecnologia ambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.