Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

El Departament

El Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València és l'entitat universitària encarregada d'organitzar i desenvolupar la investigació científica, l'ensenyament i qualsevol altra activitat universitària relacionada amb les àrees de coneixement d'Enginyeria Química, Tecnologies del Medi Ambient i Expressió Gràfica en l'Enginyeria en la Universitat de València.

Història

Els orígens de l'Enginyeria Química al País Valencià es remunten a l'any 1949 quan es va crear la Càtedra de Química Tècnica de la Facultat de Ciències de la Universitat de València per a impartir una assignatura en la Llicenciatura en Ciències Químiques. Posteriors modificacions del pla d'estudis van introduir una segona assignatura l'any 1957 i una tercera l'any 1972.

La modificació dels plans d'estudis de l'any 1973 va introduir l'especialitat de Química Industrial en el segon cicle de la Llicenciatura en Ciències Químiques. El Departament de Química Tècnica va assumir la pràctica totalitat d'aquests ensenyaments i va experimentar un gran creixement qualitatiu i quantitatiu.

La promulgació de la Llei de Reforma Universitària va tindre una gran repercussió sobre la situació d'aquest Departament. En primer lloc, canviant el seu nom pel d'Enginyeria Química, més d'acord amb la nomenclatura internacional d'aquesta àrea de coneixement. L'actual Departament d'Enginyeria Química va ser creat per la Junta de Govern de la Universitat de València el 7 de juliol de 1986 i es va constituir el 12 de setembre de 1986.

Posteriorment, la creació i posada en marxa en la Universitat de València el curs 1993-94 del títol d'Enginyer Químic va donar un altre fort impuls a un Departament que en aquests moments es troba molt consolidat.

Present

En l’actualitat, el Departament està format per més de vint-i-cinc professors estables de les àrees d'Enginyeria Química, Tecnologies del Medi Ambient i Expressió Gràfica en l'Enginyeria, que imparteixen docència en diversos graus i màsters de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i de les Facultats de Química, Ciències Biològiques, i Farmàcia. A més, el Departament organitza un Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos, que ha rebut la Menció cap a l’Excel•lència del Ministeri d’Educació.


La recerca en el Departament està organitzada al voltant de diversos grups d’investigació, l’objectiu dels quals és desenvolupar línies d’investigació tant bàsiques com aplicades. Aquesta activitat es du a terme en diferents projectes de R+D+I subvencionats tant per entitats públiques com privades

Adscripció

El Departament d'Enginyeria Química es troba adscrit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València, creada pel Decret 186/2003, de 19 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.