Acord de col·laboració entre la Universitat de València i el Grupo Cofares