UVemprén llança el programa formatiu 'Pràctiques Ciutat de València'

Obert el termini, a partir del dilluns dia 10 de gener, per a participar en la convocatória 'UVemprén Pràctiques, Ciutat de València', per la qual es convoquen 40 ajudes, de 500 € cadascuna, dirigides a l’estudiantat matriculat en l’assignatura obligatòria de pràctiques externes, en qualsevol dels màsters oficials que s’imparteixen a la Universitat de València.

 

La convocatòria “UVemprén pràctiques, ciutat de València”, es deriva del conveni de col·laboració signat entre la Universitat de València i l’Ajuntament de la nostra ciutat per a la realització dels programes de millora de l´ocupabilitat en la població jove de la ciutat de València.

Es tracta de 40 ajudes, de 500 € cadascuna, dirigides a l’estudiantat matriculat en l’assignatura obligatòria de pràctiques externes, en qualsevol dels màsters oficials que s’imparteixen a la Universitat de València.

És requisit que la persona sol·licitant estiga empadronada a la ciutat de València i que, en el moment de la sol·licitud, tinga una pràctica adjudicada a empreses situades en aquesta ciutat.

Les persones beneficiàries hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, una breu descripció d’una idea o projecte d’ emprenedoria o emprenedoria corporativa sobre el qual es desenvoluparà un diari d’innovació i, en segon lloc, en finalitzar les pràctiques externes, presentar el diari d’innovació amb les conclusions de la seua experiència en l’entitat d’acollida.

A més a més, és preceptiu que les persones beneficiàries cursen amb aprofitament un programa de formació en línia de 10 hores UVemprén Campus, orientat a l’especialització en emprenedoria de l’estudiantat.

El nombre de beques assignades a cada màster és proporcional al nombre d’estudiants que s’hi hagen matriculat en el curs 2020-21 segons l’Anuari de dades estadístiques de la Universitat de València. No obstant això, en el cas que no s’esgote el nombre d’ajudes adscrites a cada màster, l’excedent es pot destinar al màster o màsters en què puga haver-hi possibles persones beneficiàries en llista d’espera.

Tota la informació es troba disponible en aquest enllaç.

 

Date From 10 january 2022 to 4 march 2022. 24h. Every day.

 

Place Online

 
Organized by

Unitat d'Emprenedoria (UVemprén).

 

Contact uvempren@uv.es

 
More information