Open Europe 2021
Presentació Projecte Open Europe | Facultat d’Economia UV

Open Europe és un llibre de text en línia sobre les diverses polítiques de la Unió Europea, una obra col·lectiva sota la direcció de Cecilio Tamarit en la que participen professors de diferents universitats i disciplines a les que ens donen l'europeisme, així com professionals de diverses entitats, com la Generalitat Valenciana o el Banc d'Espanya. El projecte s'ha cofinançat amb ajuda de la Unió Europea a través del programa Erasmus+ per a la constitució del Centre d'Excel·lència Jean Monnet sobre Integració i Governació de la Universitat de València. L'execució del projecte s'ha realitzat a través del Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València.

https://www.openeuropeuv.es/

 

Date 14 december 2021 at 13:00 to 14:00. Tuesday.

 

Place Facultat d’Economia. Saló de Graus

 
Organized by

Centre de Documentació Europea de la Fundación General de la Universitat de València.

 

Contact cdegfuv@gmail.com

 
More information