Pràctiques extracurriculars al Valencia Digital Summit 2021

Els i les estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat de València podran participar en aquest esdeveniment internacional d'emprenedoria mitjançant la realització de pràctiques extracurriculars l'objectiu de les quals és oferir l'oportunitat de rebre formació i una experiència pràctica, desenvolupant competències i habilitats en l'organització d'aquesta mena d'esdeveniments.

Amb aquesta finalitat, s'ofereixen 50 places per a realitzar fins a un màxim de 20 hores durant els dies 15 i 16 de desembre de 2021, en horari de matí (de 07.30 a 15.30) o de vesprada (de 12.00 a 20.00). A més, abans de l'inici de l'esdeveniment, es durà a terme una formació de 4 hores de duració.

A tot l'estudiantat que complete les pràctiques extracurriculars, l'organització del Digital Summit 2021 li atorgarà un certificat acreditatiu de la seua participació.

Per a participar en aquesta convocatòria és necessari enviar emplenat el formulari de sol·licitud de l'Annex I a través d'una instància general de la seu electrònica de la Universitat de València dirigida a la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén) a través del tràmit “Digital Summit 2021”.

Més informació en la web del programa.

 

Date From 26 november 2021 to 10 december 2021. 24h. Every day.

 

Place Valencia Digital Summit 2021

 
Organized by

Unitat d'Emprenedoria (UVemprén).

 

Contact uvempren@uv.es

 
More information