Image de la noticia

Resolució de 14 de juny de 2021, de la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es resolen parcialment les ajudes a l'estudi per als i les estudiants que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València, curs 2020-2021