Image de la noticia

Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra beca o ajuda rebudes.

Resolució de 22 de juny de 2021 per la qual es convoquen les ajudes a l'estudi per als estudiants i les estudiantes que cursen estudis oficials a centres propis de la Universitat de València, curs acadèmic 2020-2021 en els quals concórrega alguna circumstància excepcional sobrevinguda.

Termini de presentació de sol·licituds: de 22/07/21 a 25/08/21.

Accés al formulari de sol·licitud.