Matraz

De l’1  al 25 d’octubre roman oberta la convocatòria d’ajudes per a la col·laboració en la investigació, dirigides a estudiantat de la Universitat de València que haja acabat els estudis de grau o que curse el primer any de màster universitari oficial.

Les ajudes  tenen l’objectiu de promoure la iniciació en tasques d’investigació vinculades als estudis que es cusen per a formar-se en competències pròpies de la investigació i facilitar la seua futura orientació professional i/o investigadora.

La dotació econòmica és de 1.000 euros, amb una dedicació per part de l’estudiantat de 225 hores des de la data d’acceptació fins al 31 d’agost de 2022. Aquesta convocatòria està impulsada per la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, i gestionada pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).