• alumnat jove

Termini de matrícula: De l'1 al 25 de febrer de 2022. (Termini improrrogable)

Per a formalitzar la matrícula a les proves d'accés haurà de seguir els següents passos:

 1. Descarregar el formulari de matrícula, i una vegada emplenat guardar l'arxiu en l'ordinador, ja que cal adjuntar-lo a la instància.
 2. Accedir a la instància general, per a entrar s'usarà preferentment el certificat digital o el certificat Cl@ve. Manual d'ajuda.

A la instància, s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

 • Formulari de matrícula (Termini finalitzat).
  • Majors 25 anys
  • Majors 40 anys
  • Majors 45 anys
 • NIF/NIE o Passaport.
 • Documentació acreditativa de l'exempció o bonificació en les taxes de matrícula. Consulte si té dret a alguna.

PAGAMENT DE LES TAXES

Una vegada enviada (online) la instància general amb tota la documentació requerida, i després de ser revisada pel personal del Servei d'Estudiants, en els dies posteriors rebrà un avís en el correu electrònic amb l'enllaç a la passarel·la de pagament per a abonar, a través de targeta bancària, les taxes de la prova. L'import és de 78,20 euros (matrícula ordinària)

El termini de pagament finalitzarà el 4 de març de 2022.

La matrícula d'aquells sol·licitants que no efectuen el pagament de les taxes dins d'aquesta data, no serà tinguda en compte i no podran presentar-se a les proves.

I no oblide:

 • Si al·lega alguna diversitat funcional que requerisca una adaptació especial per a la realització de la prova haurà d'adjuntar a la instància la sol·licitud d'adaptació.
 • Si al·lega alguna discapacitat igual o superior al 33% vinculada a problemes d'audició, i desitja l'exempció en alguna assignatura d'idiomes (castellà, valencià i/o llengua estrangera), haurà d'adjuntar a la instància la documentació acreditativa.

Si té algun problema amb el formulari de matrícula, envie un correu a pruebamayores@uv.es indicant en l'assumpte: Incidencia matrícula mayores.