• imatge de la noticia

  22/04/21

  TALLERS EN LÍNIA D'HORITZÓ EUROPA. Els dies 27 i 29 d'abril, i 4 de maig es facilitarà informació detallada i recomanacions pràctiques que servisquen de suport per a crear propostes d'èxit en les convocatòries 2021.

  L'objectiu d'aquests tallers és fomentar la participació de la nostra comunitat investigadora en les activitats del Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea, Horitzó Europa. Es presentaran les novetats en comparació amb l'anterior programa Horitzó 2020 en diversos aspectes com ara normes de participació, avaluació o finançament i es fomentarà la col·laboració amb altres entitats tot i proporcionant recomanacions que ajuden a crear propostes d'èxit.

  [Read more]

 • imatge de la noticia

  21/04/21

  Call for funding for the employment of predoctoral research trainees - Call 2020. Provisional assessment of the accepted applications for the selection phase.

  Resolution of April 21, 2021, made by the University of Valencia Rectorate to publish the provisional assessment of the accepted applications for the selection phase from the call for predoctoral fellowships within the “Talent Attraction” Vice-Rectorate for Research programme.

 • imatge de la noticia

  21/04/21

  Finançament d'accions especials d'investigació - Convocatòria 2020 i 2021. Relacions provisionals de les sol·licituds admeses, pendents d’esmena i inadmeses.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València inicia el procediment de distribució d'una partida econòmica del Programa Pressupostari 5 «Promoció de la Investigació i la Tecnologia» que es consigna al Pressupost de la Universitat de València per als anys 2020 i 2021 per al finançament d'accions especials d'investigació.

 • imatge de la noticia

  14/04/21

  Visiting researcher stays - Call 2021. Provisional list of applications admitted and pending amendment.

  In order to promote quality research, adapt and improve resources allocated to research activity, and enhance knowledge transfer, the University of Valencia Rectorate, as part of the University of Valencia Programme for Research Support and scientific-improvement actions that fall under the “Talent Attraction” sub-programme, announces its 2021 call for awards for visiting researchers stays.

 • imatge de la noticia

  24/03/21

  Award of postdoctoral research fellowships - Call 2019. Second list of awarded grants in accordance with the resignations received.

  Resolution of March 24th, 2021, made by the University of Valencia Rectorate publishing the second list of awarded grants in accordance with the resignations received in the Call for post-doctoral fellowships - "Talent Attraction” sub-programme.

 • imatge de la noticia

  12/02/21

  Award of postdoctoral research fellowships - Call 2019. List of awarded grants in accordance with the resignations received.

  List of awarded grants in accordance with the resignations received in the Call for post-doctoral fellowships (2019).

 • imatge de la noticia

  05/02/21

  Elaboració de projectes d’investigació de caràcter internacional - Convocatòria 2020. Resolució de la distribució pressupostària.

  Resolució de 5 de febrer de 2021 del Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València per la qual s’aprova la distribució pressupostària per a l’elaboració de projectes d’investigació de caràcter internacional en l’any 2020.

 • imatge de la noticia

  02/02/21

  Convocatòria 2021 de la Fundació BBVA, per a la concessió de les Beques Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals

  Les Beques Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals concedides per la Fundació BBVA estan destinades a secundar directament el treball d'investigadors i creadors culturals d'entre 30 i 45 anys que, trobant-se en estadis intermedis de la seua carrera, desenvolupen un projecte marcadament personal i innovador en el corresponent àmbit d'especialització o activitat.

 • Call for the recruitment of scientific projects for the edition The Collider 2021

  02/02/21

  Call de Tech 2021. Call for the recruitment of scientific projects for the edition The Collider 2021. Bring your innovation to the market.

  The Collider is pioneering innovation and tech transfer programme that bridges the gap between science and market to create disruptive technology-based spinoffs. To make it possible, the programme fosters an entrepreneurial attitude in universities and uses the researcher – entrepreneur formula to create new high-value companies. The programme focuses on identification and business application of highly disruptive technologies, such as Internet of Things, Blockchain, Artificial Intelligence, XR/3D, New Materials, Hardware or Robotics.

 • imatge de la noticia

  29/01/21

  Call for funding for the employment of predoctoral research trainees - Call 2020. Definitive list of accepted, excluded and withdrawn applications, and list of applications pre‐selected.

  Resolution of January 29th, 2021, made by the University of Valencia Rectorate to publish the definitive list of accepted and excluded applications, the list of withdrawn applications within the procedure, and the list of the three applications pre‐selected by thematic area for the selection phase from the call for predoctoral fellowships within the “Talent Attraction” Vice‐Rectorate for Research programme.