foto Rafael Roca Ricart
RAFAEL ROCA RICART
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Knowledge area: CATALAN PHILOLOGY
Department: Catalan
Deganat - Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 València Telf. 963 86 42 51
51319
Biography

Rafael Roca is PhD Assitant Lecturer in the Department of Catalan Philology at the University of Valencia, and Registrar of the Faculty of Philology, Translation and Communication. He is a member of the Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), Institut Superior d’Investigacions Científiques-IVITRA and the delegate member of the Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (RABLB). His main research interests include the study of Contemporary Catalan Literature, with a special focus on the institutions and writers of the nineteenth century. In this regard, he has published many articles in journals and he has authored and edited many books. He is a member of the editorial board of the journals Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna and Revista Valenciana de Filologia.

Subjects taught and teaching methods
Tutorials
Second semester
Monday de 12:00 a 13:30. DEGNAT DE LA FACULTAT DE FILOLOGIA, COMUNICACIÓ I TRADUCCIÓ
Observations
You participate in the electronic tutoring program of the Universitat de València
Academic training
Journal Publications
Other publications
Lectures