foto Leopoldo Palma Dovis
LEOPOLDO PALMA DOVIS
PI-Investigador/a Distingit/Da
:
Department: Univ. Institute Biotechnology and Biomedicine (BIOTECMED)
Departament de Genètica Facultat de Biologia, bloc B, 6ª planta 46100-Burjassot (València)
963544297 (D)