foto Joaquim Balbi Marti Mestre
JOAQUIM BALBI MARTI MESTRE
PDI-Titular d'Universitat
Knowledge area: CATALAN PHILOLOGY
Department: Catalan
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibánez, 32, 46010 València
(9638) 64688
Biography

[Biography, english version]

Subjects taught and teaching methods
Tutorials
First semester
Tuesday de 10:15 a 11:45. DESPATX 20 DE DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
First semester
Thursday de 10:15 a 11:45. DESPATX 20 DE DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Observations
You participate in the electronic tutoring program of the Universitat de València