foto Joaquim Balbi Marti Mestre
JOAQUIM BALBI MARTI MESTRE
PDI-Titular d'Universitat
Knowledge area: CATALAN PHILOLOGY
Department: Catalan
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibánez, 32, 46010 València
(9638) 64688
Biography

[Biography, english version]

Subjects taught and teaching methods
Tutorials
Second semester
Tuesday de 08:00 a 09:00. DESPATX 20 DE DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Second semester
Friday de 09:00 a 11:00. DESPATX 20 DE DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Observations
You participate in the electronic tutoring program of the Universitat de València