foto Javier Diaz Pineda
JAVIER DIAZ PINEDA
PI-Contractat/Da Predoc.Santiago Grisolia
Despatx 4.2.24 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València
Biography

[Biography, english version]