foto Amparo Chafer Ortega
AMPARO CHAFER ORTEGA
PDI-Titular d'Universitat
Knowledge area: CHEMICAL ENGINEERING
Department: Chemical Engineering
Despatx 4.3.14 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València
(9635) 44318