Image de la noticia

Resolució de 15 de febrer de 2021, de la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l'estudi per als i les estudiants que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València, curs 2020-2021

Més informació: https://links.uv.es/kgJ029G