What are they

It is a combination of short-term physical mobility (usually 5 days) with a virtual component using innovative teaching methods.

The virtual component can take place before, during or after the physical mobility.

Combined short-term mobility can be an important first step for students who are hesitant to go abroad. It offers the opportunity to build on these relationships and experience to create a new and more inclusive mobility format.

By enabling new and more flexible mobility formats that combine physical mobility with a virtual component, intensive blended programmes aim to reach out to all types of students, from all backgrounds, fields of study and cycles.

How long they last

Mobility with physical presence can last from 5 to 30 days.

The Universitat de València funds up to 5 days of stay.

Virtual mobility does not establish a minimum or maximum duration. It will depend on each BIP.

Recognition ECTS

The participation in a BIP grants 3 ECTS credits to the student (physical and virtual combined).

In the case of doctoral students, the 3 ECTS are not recognised in their study cycle. However, the 3 ECTS have to be considered as a guideline for the workload of the combined short-term mobility at doctoral level.

Links of interest

How to apply

Ha de sol·licitar-se l'ajuda en algun dels tres terminis establits per la convocatòria:

 1. des de l'endemà de la publicació en el DGV i fins al 20 de gener de 2023
 2. entre el 10 i el 31 de març de 2023, tots dos inclosos
 3. entre el 10 i el 31 de maig de 2023, tots dos inclosos

S'han de seguir els següents passos:

 1. Cumplimentar i signar el model de sol·licitud de la convocatòria en pdf.
 2. Tramitar la sol·licitud en este link
  Una vegada dins, s'haurà d'entrar amb “Usuari de la Universitat”
  En la pestaya "General" les dades a completar son:
  Tipus Unitat: “Serveis universitaris y Serveis Centrals”
  Nom Unitat: “Servei de Relacions Internacionals i Cooperació”
  Grup destinatari: “Programes Intensius Combinats Erasmus (BIPs) 2022-23”
  En este pdf pots veure com has de fer la sol·licitud
Grants
 • L'alumnat beneficiari rebrà una ajuda diària de 70 euros al dia, que serà abonada al finalitzar l'estada internacional.
 • Amb independència de la durada real de l'estada, que quedarà determinada per la institució d'acollida, es finançaran com a màxim 7 días d'estada: 5 dies per la activitat formativa i 2 dies addicionals de financiació per al viatge.
 • Consultar la convocatòria per obtindre més detalls sobre la quantia de les ajudes.
Subsequent procedures
 1. Abans d'iniciar l'estada en l'estranger:
  1. Complimentar el Contracte d'Estudis inicial (Learning Agreement).
  2. Complimentar i signar el Conveni de Subvenció.
 2. Al finalitzar l'estada en en l'estranger:
  1. Presentar el Certificat d'Estada signat per la universitat extrangera.
 3. Complimentar en línia l'Informe Final de l'Estudiant (Qüestionari UE) que serà enviat per mail al correu de l'alumnat participant, en finalitzar l'estada.

La documentació dels tràmits 1 i 2 es presentarà a través de Seu Electrònica, apartat “Els meus tràmits”. Entrant amb l'usuari i contrasenya de la UV apareixerà l'expedient “Programes Intensius Combinats Erasmus (BIPs) 2022-23”. La documentació requerida a cada moment s'annexarà a través de l'opció “Accions/Annexar”.