Research on Inequality Processes - IPRODES

Reference of the Group:

GIUV2017-377

 
Description of research activity:
Els membres del grup de recerca desenvolupen una rellevant tasca de recerca, docència i transferència sobre les diferents dimensions de l'estructura social i la seua vinculació a l'accés desigual als recursos i oportunitats vitals en la societat contemporània. D'aquesta manera s'ha analitzat la influència de variables com el gènere, l'origen nacional, els usos lingüístics, la classe social o les formes familiars de convivència en l'accés als recursos, tant materials com simbòlics. La constitució del grup suposa la convergència d'aquests interessos, així com la formalització de la tasca investigadora i de transferència que s'ha anat realitzant fins ara, i manifesta la voluntat expressa d'aprofundir en el treball col·laboratiu. El grup té dos objectius bàsics. En primer lloc, avançar en el coneixement de l'estructura social i de les seues diferents dimensions amb la combinació de diferents metodologies. En segon lloc, transferir aquest coneixement a la nostra societat, tant a través de la docència com de la incidència en el debat públic, per tal de proposar i avaluar les polítiques públiques. Alhora integra dues línies de treball bàsiques: l'anàlisi de les variables que...Els membres del grup de recerca desenvolupen una rellevant tasca de recerca, docència i transferència sobre les diferents dimensions de l'estructura social i la seua vinculació a l'accés desigual als recursos i oportunitats vitals en la societat contemporània. D'aquesta manera s'ha analitzat la influència de variables com el gènere, l'origen nacional, els usos lingüístics, la classe social o les formes familiars de convivència en l'accés als recursos, tant materials com simbòlics. La constitució del grup suposa la convergència d'aquests interessos, així com la formalització de la tasca investigadora i de transferència que s'ha anat realitzant fins ara, i manifesta la voluntat expressa d'aprofundir en el treball col·laboratiu. El grup té dos objectius bàsics. En primer lloc, avançar en el coneixement de l'estructura social i de les seues diferents dimensions amb la combinació de diferents metodologies. En segon lloc, transferir aquest coneixement a la nostra societat, tant a través de la docència com de la incidència en el debat públic, per tal de proposar i avaluar les polítiques públiques. Alhora integra dues línies de treball bàsiques: l'anàlisi de les variables que construeixen l'estructura social contemporània, en especial la classe social i el gènere, així com l'anàlisi dels subjectes i les relacions socials que es construeixen; i la implementació de noves metodologies per tal de copsar l'impacte d'aquestes variables, subjectes i relacions en la vida de les persones. Per això, la investigació del grup es dirigeix cap a: 1. La generació de coneixement sobre els processos de desigualtat que es produeixen a la societat actual, en especial al País Valencià, tot incloent els sistemes de classificació. 2. El desenvolupament de noves metodologies -quantitatives i qualitatives, però també socioanalitiques i dialèctiques- que permeten captar l'impacte de la desigualtat en la societat actual. 3. L'anàlisi, avaluació i proposició de polítiques públiques en termes de promoció d'igualtat i de transformació social.
[Read more][Hide]
 
Web:

No indicada

 
Scientific-technical goals:
  • Generar coneixement substantiu i metodològic sobre els processos de desigualtat que es produeixen a la societat actual, especialment al País Valencià
 
Research lines:
  • Social Structure and Inequality. Anàlisi de les dimensions i variables amb capacitat per explicar els processos de canvi en la distribució desigual de recursos per a l'acció social. Camps socials, capitals i relacions desiguals.
  • Individualization processes and social structure. Anàlisi de la relació dels processos contemporanis d'individualització amb l'estructura social, en especial amb les posicions de gènere i classe social. Estudi de la relació entre agència i estructura social.
  • Gender inequality and social diversity. Estudi i anàlisi de l'estructura de relacions de gènere als diferents àmbits de la societat contemporània. Disseny de programes d'intervenció en situacions de desigualtat en l'accés als recursos per a l'acció social.
  • Concepts, relationships and systems of social inequality. Anàlisi de l'articulació dels diferents tipus de desigualtat social, tot incloent com a objecte d'anàlisi els sistemes de classificació de les desigualtats socials. Estudi de la relació entre l'estructura socio-històrica i el sistema de desigualtats socials.
  • Policies of citizen participation and social inequality. Anàlisi de les polítiques públiques impulsades per l'àmbit local en matèria de participació ciutadana, la seua incidència en la coproducció de polítiques públiques, les metodologies desplegades a l'efece i la consideració efectiva de "ciutadania" (mecanismes de desigualtat social i educació en la participació)
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Rafael Castello CogollosDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Antonio Benedito CasanovaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Carmen Corona SobrinoMembre UVEG-Valencia Investigador/a Contractat/da M.Salas
Julia Haba OscaMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Carmen Montalbá OcañaMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Sandra Obiol FrancésMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Inmaculada Verdeguer AracilMembre UVEG-Valencia Titular d'Escola Universitària
Ernest Cano CanoCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Lourdes Castello CogollosCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Javier Gómez FerriCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Andrea Sixto CostoyaCol·laborador-a UVEG-Valencia Tècnic-a Superior UVEG