Labour economy and employment policy research unit - ECOLAB

Reference of the Group:

GIUV2013-050

 
Description of research activity:

Aquest grup té com a objectiu general de la seua activitat promoure, realitzar i difondre recerca al voltant del l’àmbit del treball i els àmbits connexes. S'entén el treball en un sentit ampli, com activitat que inclou tant el treball productiu o mercantil com el no mercantil o reproductiu. Més concretament, l'activitat de recerca del grup inclou tots els aspectes relacionats amb la dinàmica laboral de la societat (ocupació, atur, incorporació al mercat laboral, interaccions entre treball mercantil i reproductiu...), les condicions d'ocupació (temporalitat, precarietat, pràctiques de gestió laboral per part de les empreses, etc.), la dimensió territorial dels aspectes laborals i tot el que fa referència a les polítiques públiques que afecten a aquests aspectes.

 
Web:

No indicada

 
Scientific-technical goals:
  • Promoure, realitzar i difondre recerca al voltant del l’àmbit del treball (mercantil i reproductiu) i els àmbits connexes
 
Research lines:
  • Work and employment conditions. Anàlisi de la dinàmica laboral des d'una perspectiva comparada.
  • Local labour market and regional development. Anàlisi de la dinàmica laboral des d'una perspectiva territorial, incloent-hi les polítiques publiques de desenvolupament territorial.
  • Work and employment conditions. Anàlisi de les condicions de treball, d'ocupació, de les relacions laborals i de les polítiques de gestió empresarial de la força de treball.
  • Sector and labour dinamics and employment policies. Anàlisi de les interaccions entre l'estructura productiva, la dinàmica laboral i les polítiques públiques.
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Josep Banyuls LlopisDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Ernest Cano CanoMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat