Quantum optics, nonlinear optics and laser physics - QOVAL

Reference of the Group:

GIUV2019-462

 
Description of research activity:

El grup porta investigant en temes d'òptica quàntica, òptica no lineal, dinàmica làser i d'altres sistemes des de l'any 1989, comptant amb financiació estable i ininterrompuda fins l'actualitat a través dels plans nacionals d'investigació del govern espanyol. Les investigacions són de caràcter bàsic i busquen la descripció de fenomens nous, tant a través de la teoria com de l'experiment. Una part important de l'activitat del grup és la formació de doctors, havent sigut defensades al seu si 10 tesis doctorals fins l'any 2019.

 
Web:

No indicada

 
Scientific-technical goals:
  • Estudi de nous mecanismes per a la reducció de les fluctuacions quàntiques de la llum
  • Descripció de nous formalismes per a l'estudi de la dinàmica de làsers modelocked
  • Busca de nous comportaments en passejades quàntiques i de les seues implementacions
  • Descripció de noves formes d'actuar sobre la dinàmica espaciotemporal de sistemes no lineals, òptics en particular
 
Research lines:
  • Laser physics. Modelització i caracterització de la dinàmica de làsers mode-locked
  • Quantum fluctuations of light. Estudi de les fluctuacions quàntiques de la llum, en particular de mecanismes que produixen una compressió (squeezing) del soroll quàntic per sota del nivell del buit (shot noise level), així com d'entrellaçament quàntic (entanglement).
  • Nonlinear dynamics. Modelització, simulació i estudi experimental de la dinàmica no lineal de cavitats òptiques i altres sistemes, solitons i patrons espacials
  • Quantum walks. Estudis teòrics sobre passejades quàntiques i propostes d'implementacions en dispositius òptics
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
German Jose De Valcarcel GonzalvoDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Adolfo Esteban MartinMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Eugenio Roldan SerranoMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Fernando Silva VazquezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat