New Challenges in Metal Homogeneous Catalysis - HOMCAT

Reference of the Group:

GIUV2019-460

 
Description of research activity:

Aquest grup de recerca té com finalitat el desenvolupament de catalitzadors per a la transformació de substrats poc funcionazlitats en productes d'interès industrial mitjançant la catàlisi homogènia. Els substrats de preferència són els hidrocarburs i altres compostos amb una alta inèrcia química com el nitrogen o el diòxid de carbono. Respecte als catalitzadors s'utilitzaran complexos metàl·lics de elements de la primera sèrie de transició.

 
Web:

No indicada

 
Scientific-technical goals:
  • Preparació de nous lligands orgànics per a la formació de complexes metàl·lics basats en metalls de la primera sèrie de transició.
  • Estudi de la seua reactivitat en reaccions de valorització de substrats poc funcionalitzats amb un alta inèrcia química en condicions homogènies.
 
Research lines:
  • Functionalization of non activated alkanes. Desenvolupament de catalitzadors per a la conversió de alcans no activats en productes de valor industrial
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Andrea Olmos VergeDirector-a UVEG-Valencia Investigador-a contractat-ada Ramón y Cajal
Equip d'investigació
Maria Martinez MeleroCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València