Research Group of Theoretical and Computational Chemistry - GIQTC

Reference of the Group:

GIUV2013-116

 
Description of research activity:

El grup té una àmplia experiència investigadora en el camp de la Química Teòrica i Computacional, així com en les àrees de computació científica a la xarxa (grid) i eCiencia. L'activitat investigadora del grup s'ha enfocat principalment a l'aplicació de les tècniques de la Química Teòrica i Computacional a sistemes d'interès tecnològic. La investigació se centra en l'estudi de les propietats electròniques i òptiques de materials moleculars i polimèrics per utilitzar en electrònica molecular i en l'emmagatzematge d'energia i inclou el desenvolupament de noves metodologies per a l'estudi dels processos químics. En l'aspecte més tècnic els esforços del grup també s'han centrat en la implementació de la tecnologia Grid, per a l'ús i explotació dels recursos computacionals de forma eficaç i productiva mitjançant la computació científica en xarxa i la seva aplicació a la eCiencia.

 
Web:
 
Scientific-technical goals:
  • L'objectiu principal és l'aplicació de la química computacional a sistemes d'interès tecnològic i el desenvolupament de tecnologies GRID en eCiencia
 
Research lines:
  • Study of the effects of sigma delocalization on the electronic and optical properties of organosilanes. Estudi dels efectes de la deslocalització electrónica sigma en les propietats electròniques i òptiques de organogosilanos mitjançant tècniques mecano-quàntiques d'alta precisió.
  • Study of functionalized metal surfaces and nanoparticles for use in technological applications. Aplicació de les tècniques de la química quàntica a l'estudi de superfícies metàl · liques i nanopartícules funcionalitzades per al seu ús en aplicacions tecnològiques.
  • Development and application of the adiabatic approximation in the study of chemical processes. El responsable principal d'aquesta línia és el Professor honorari de la Universitat de València: Orlando Tapia Olivares. Desenvolupament i aplicació de l'aproximació diabàtica en l'estudi de processos químics.
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Raúl Crespo CrespoDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Carmen Piqueras GarcíaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Orlando Tapia OlivaresCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Honorari-a