Liquid Chromatography, Capillary Electrophoresis and Mass Spectrometry - CLECEM

Reference of the Group:

GIUV2013-038

 
Description of research activity:

Estudis fonamentals i desenvolupament d'aplicacions analítiques en cromatografia líquida en totes les modalitats (convencional, capil·lar i nano), electroforesi i electrocromatografia capil·lar, i espectrometria de masses. Estudis al voltant de cromatografia d'alta temperatura. Desenvolupament de noves fases estacionàries amb i sense nanopartícules per cromatografia, electrocromatografia capil·lar i per a preconcentració en electroforesi capil·lar. Estudis fonamentals acerca del disseny i fabricació de noves fases estacionàries monolítiques. Mètodes d'anàlisi de productes industrials: de neteja, cosmètics, olis vegetals i altres. Mètodes d'anàlisi de residus industrials en el medi ambient aquàtic. Mètodes d'anàlisi de compostos farmacèutics quirals. Mètodes d'anàlisi de mostres biològiques.

 
Web:
 
Scientific-technical goals:
  • Cromatografía líquida, electroforesi capil·lar i espectrometria de masses: desenvolupament teòric, avanços técnics i aplicacions
 
Research lines:
  • Analytical applications in liquid chromatography (HPLC). Desenvolupament d'aplicacions analítiques de la cromatografia liquida (HPLC).
  • Analytical applications of capillary electrohoresi. Aplicacions analítiques de l'electroforesi capil·lar i tècniques relacionades, incloent altres tècniques d'electroseparació capilar, com la cromatografía capil·lar electrocinèntica, l'electroforesi capil·lar en gel i la electrocromatografia capil·lar (CEC).
  • Development of monolithic stationary phases. Desenvolupament de fases estacionàries monolítiques per cromatografía líquida capil·lar, nano i electrocromatografia.
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Ernesto Simó AlfonsoDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Miriam Beneito CambraMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Enrique Javier Carrasco CorreaMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
José Manuel Herrero MartínezMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
María Jesús Lerma GarcíaMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
María Vergara BarberánMembre UVEG-Valencia Investigador-a contractat-ada Vali+d