Histone modifications in epigenetic regulation - MODHIS

Reference of the Group:

GIUV2013-014

 
Description of research activity:

Anàlisi de les modificacions postraduccionals de les histones i de la maquinària responsable utilitzant com a organisme eucariota model el llevat Saccharomyces cerevisiae. En aquest moment estem centrats en estudiar les modificacions de les histones durant el procés d'envelliment cronològic del llevat. Les cèl·lules són sotmeses a una restricció nutricional severa. Per tal d'evitar la proliferació i el creixement, i al llarg del temps de la seua senescencia són analitzades les marques de les histones, globalment i sobre seqüències gèniques particulars, i també la composició i característiques dels complexos enzimàtics de modificació d'histones. Aquest estudis pretenen aportar nous coneixements que resulten bàsics i comuns a les cèl·lules eucariòtiques. Són per tant, el punt de partida per a projectes semblants en cèl·lules de mamífers i també humanes.

 
Web:

No indicada

 
Scientific-technical goals:
  • Proporcionar nou coneixement fonamental sobre la biologia, particularment sobre la regulació de l'expressió gènica, en cèl·lules eucariotes
 
Research lines:
  • Histone modifications in yeast chronological aging. Análisis de las marcas de las histonas durante el envejecimiento de las células de levadura, globalmente y a nivel de genes concretos. Análisis de los complejos enzimáticos responsables de las marcas de histonas en células viejas y en células jóvenes.
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Ramón Sendra PérezDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Maria Mercè Pamblanco RodríguezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat