Catalan Phonetics and Phonology - FonCat

Reference of the Group:

GIUV2013-137

 
Description of research activity:

Grup dedicat a la investigació en l'àrea de la fonètica i la fonologia del català, sobretot des del punt de vista sincrònic. Els membres grup s'interessen per fenòmens vocàlics i consonàntics que presenten variació en l'àmbit català, i tracta d'explicar-los prenent en consideració les diferents varietats del català i altres llengües romàniques. L'aproximació a aquests fenòmens es realitza tant des d'una perspectiva teòrica com des d'una perspectiva experimental.

 
Web:
 
Scientific-technical goals:
  • Millorar la descripció de la variació fonològica del català i avançar en la comprensió de les causes que originen les opcions documentades
 
Research lines:
  • Catalan Phonetics and Phonology. Descripció de fenòmens vocàlics i consonàntics del català que presenten variació dialectal, tant des d’un punt de vista teòric com experimental.
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Jesús Jiménez MartínezDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Violeta Martínez ParicioMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Maria-Rosa Lloret RomañachCol·laborador-a UB-Barcelona Catedràtic-a d'Universitat
Equip de Treball
Ricard Herrero AràmbulEquip de Treball UCV-Valencia Professor-a Associat-da
Clàudia Pons MollEquip de Treball UB-Barcelona Professor-a Agregat-da