Research Group on Rhetoric, Humanism and the Classical Tradition - GIRHTC

Reference of the Group:

GIUV2013-054

 
Description of research activity:

La recerca del grup intenta posar en relació i tenir en compte tres aspectes que moltes vegades s'estudien per separat però que tenen un inextricable enllaçament entre ells: la retòrica, l'humanisme i la Tradició Clàssica. La retòrica, com a llegat de la cultura grecollatina i com a eix central de l'educacio; l'humanisme com a moviment que intenta recuperar i restaurat el llegat clàssic, en el que es compta la retòrica i que configura una nova actitud creativa i creador cap al coneixement sobre la base d'aqueixa restauració; i la Tradició Clàssica no sols entesa com a pervivència de referents, temes, motius o personatges de la literatura grecollatina sinó també dels procediments concrets com aquesta pervivència es produeix.Així l'activitat investigadora té com objectes:L'estudi, edició i traducció de tractats tècnics de retòrica neollatina i altres produccions literàries en llatí des del s. XV al XIX.La pervivència dels elements de la literatura clàssica en la literatura neollatina i en les literatures en vulgar arreu d'Europa i els procediments que l'han possibilitada.

 
Web:

No indicada

 
Scientific-technical goals:
  • Indagar en el complex sistema de relacions entre literatures, i en particular entre la literatura neollatina i les literatures en les llengües d'Europa
 
Research lines:
  • Neolatin Studies. En senti ampli, se centra en l'estudi i edició de textos escrits en llatí des del s. XV al XIX i la seua interrelació amb literatures escrites en altres llengües.
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Ferran Grau CodinaDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
M. Concepción Ferragut DomínguezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Luis Pomer MonferrerMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
José Luis Teodoro PerisMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a