Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal


Sol·licituds d'admissió curs 2022-23


Termini:

El termini de sol·licitud serà de l'1 al 28 de juliol a les 14.00, amb la novetat d'un procés en dues fases.


El 20 de juliol a les 14.00 seran ateses les sol·licituds d'aspirants que vagen a cursar estudis en la Universitat de València, amb una primera resolució, excepte imprevistos, el mateix dia 20.


El termini seguirà obert fins al 28 de juliol a les 14.00, amb una segona resolució el mateix dia 28 amb la totalitat de sol·licituds (estudiants Universitat de València, estudiants d'altres centres públics, i estudiants de centres privats).


Les sol·licituds que obtinguen una plaça de residència, disposaran d'un termini de 5 dies hàbils per a acceptar o renunciar la plaça proposada, acció que es confirma amb el pagament d'un depòsit de 765€ segons les condicions establides en la Resolució del Vicerectorat.


Finalitzat aqueix termini, i en cas de disposar de places vacants, seran oferides per rigorós ordre de llista d'espera a totes les peticions que hagen quedat en tal situació.

Lloc:

Els estudiants universitaris, o que tinguen previsió de ser-ho, durant el curs 2021-22 que desitjen residir al Col·legi Major Rector Peset en règim col·legial, han de presentar sol·licitud degudament emplenada en ENTREU, seu electrónica de la Universitat de Valéncia, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació:

 

 

  • Resolució de __ de ______ de ____ de la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València per la qual es publica la relació PROVISIONAL de col.legials de nova admissió al Col.legi Major Rector Peset, curs 2022-23 (Fase A).