Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

Pràctiques internacionals en emprenedoria
UVemprén i la GVA destinen 20.000 € en pràctiques d'emprenedoria internacional

L'estudiantat de la Universitat de València ja pot sol·licitar la seua participació en la 8ª edició de les Pràctiques Internacionals i Nacionals d'Emprenedoria. UVemprén, baix la direcció del Vicerectorat d'Ocupació i Emprenedoria i amb el finançament de la GVA, posa en marxa aquesta acció.

Els i les estudiants amb un projecte o idea per a emprendre podran optar a 10 ajudes econòmiques per a realitzar pràctiques extracurriculars, relacionades amb la idea de negoci que presenten, de 2 mesos de duració.

  1. Pràctiques internacionals: 5 ajudes de 2.500 € cadascuna per 2 mesos.
  2. Pràctiques nacionals: 5 ajudes de 1.500 € cadascuna per 2 mesos.

Les empreses o institucions en què es realitzen les pràctiques podran estar situades a les regions emprenedores europees (nacionals o internacionals) i als països elegibles del programa Erasmus+.

Les ajudes s'abonaran a compte i es podran gaudir en dos períodes de pràctiques: l'estudiantat matriculat en el curs acadèmic 2021-2022 podrà realitzar-les fins al 30 de setembre i, el matriculat en el curs acadèmic 2022-2023, des de l'1 d'octubre fins al 23 de desembre.

La presentació de sol·licituds es realitzarà d'acord amb el procediment establit en el següent enllaç a partir de l'endemà de publicar-se en el DOGV i fins al 3 de juliol

 

Data De 3 de maig de 2022 a 3 de juliol de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització UVemprén

 
Organitza
 

Contacta uvempren@uv.es

 
Més informació