Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

Relacions provisionals de sol·licituds admeses, excloses i desistides FASE II
Relacions provisionals de sol·licituds admeses, excloses i desistides FASE II

Resolució  del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la baremació provisional de les sol·licituds admeses a la fase II de la convocatòria de les ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, dins del marc del Subprograma «Atracció de talent» del Vicerectorat d’Investigació

 

NOTA : Les persones interessades podran presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades, dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, mitjançant la Seu Electrònica

Enllaç a la web del Servei de Gestió de la Investigació

 

Data De 23 de maig de 2023 a 2 de juny de 2023. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Servei de Gestió de la Investigació

 
Organitza

Rectorat de la Universitat de València.

 

Contacta programapropi@uv.es