Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

Premi Sambori 2023: 20è concurs universitari de narrativa curta en valencià
Premi Sambori 2023: 20è concurs universitari de narrativa curta en valencià

La Fundació Sambori, amb la col·laboració de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández, convoca el Vintè Concurs Universitari de Narrativa Curta en Valencià PREMI SAMBORI 2023, adreçat als estudiants de les universitats públiques valencianes, d’acord amb les següents bases:

1. Poden participar en aquest concurs tot l'estudiantat matriculat en el curs 2022-2023, en qualsevol de les titulacions (graus, màsters i doctorats).

2. Només es pot presentar una obra per autora o autor, la qual ha de ser original, inèdita, no premiada ni pendent de resolució en cap altre concurs i amb una qualitat lingüística adequada al nivell. Les obres podran ser d’autoria col·lectiva.

3. Les obres han de tenir una extensió entre 1 i 5 pàgines DIN A4 i s’han de presentar escrites en valencià i amb l'ordinador, en font Arial 12 i amb un interlineat d’1,5 espais. Els treballs s'han de lliurar en suport informàtic.

4. Cal presentar les obres fins al 15 de març de 2023, inclòs, per correu electrònic a l’adreça fundacio@sambori.net. L’obra ha d'anar en un fitxer adjunt en PDF, amb el mateix títol, i el full de participació amb les dades de l'autora o autor (semblant al tríptic de les bases), en un altre PDF anomenat “full de participació”.

5. El Jurat Sambori Universitari estarà format per les persones que la Fundació Sambori designe d'entre el món universitari.

6. L’acte de lliurament dels Premis Sambori serà a finals de maig de 2023. Podreu trobar-ne tota la informació en el web de la Fundació.

7. El Jurat concedirà tres premis principals. El primer premi estarà dotat amb 1.000 euros, el segon amb 750 euros i el tercer amb 500 euros. Si hi ha accèssits, estaran dotats amb 250 euros cadascun. Els relats guanyadors i els accèssits es publicaran dins de la col·lecció "Arc de Sant Martí" que edita la Fundació Sambori i també es podran publicar en el web.

8. Els drets de publicació de les obres guanyadores formaran part del patrimoni de l’organització del concurs. No obstant això, els guanyadors podran fer ús dels textos sempre que facen constar el guardó rebut.

9. El Jurat Sambori Universitari resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.

10. La resolució del jurat serà inapel·lable.

Descarrega les bases i el full de participació. Més informació: www.sambori.net.

 

Data De 11 de gener de 2023 a 15 de març de 2023. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Fundació Sambori

 
Organitza

Fundació Sambori.

www.sambori.net

 

Contacta fundacio@sambori.net

 
Més informació