Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

Modificació de la baremació provisional de les sol·licituds
Modificació de la baremació provisional de les sol·licituds

Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, del Vicerectorat d'Investigació - Convocatòria 2022

Modificació de la baremació provisional de les sol·licituds admeses a la fase II de la convocatòria de les ajudes.

Resolució del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica modificació de la baremació provisional de les sol·licituds admeses a la fase II de la convocatòria de les ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, dins del marc del Subprograma «Atracció de talent» del Vicerectorat d'Investigació 

 

 

NOTA : Les persones interessades podran presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades, dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, mitjançant la Seu Electrònica

Enllaç a la web del Servei de Gestió de la Investigació

 

Data De 6 de juny de 2023 a 16 de juny de 2023. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Servei de Gestió de la Investigació

 
Organitza

Vicerectorat d'Investigació.

 

Contacta servei.investigacio@uv.es