Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

I Congrés Sostenibilitat Educació Superior
I Congrés anual sobre sostenibilitat en el marc de l'educació superior

El 25 de setembre de 2015, la Cimera de les Nacions Unides va adoptar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que consisteixen en 17 objectius i 169 metes. Aquests se centren en el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient. Respecte del desenvolupament sostenible, en l'Assemblea del Mil·lenni de les Nacions Unides celebrada el setembre de 2000, es va reconèixer la importància dels valors de sostenibilitat de les persones per a impulsar actituds i comportaments cap al desenvolupament sostenible de la globalització. Els processos de globalització reforçats pels canvis socioeconòmics i socioculturals han exercit una forta influència en els sistemes de valors, l'estil de vida i el desenvolupament sostenible.

És innegable que el sistema educatiu en general i l'universitari en particular tenen la responsabilitat de crear consciència sobre la importància dels ODS en la vida quotidiana de les persones, les empreses i les institucions. Com a institució, oberta i global, la Universitat de València ve desenvolupant programes de formació, implementació i desenvolupament dels ODS impulsats pel Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable des de fa diversos anys.

En la seua primera edició, el CONGRÉS ANUAL SOBRE SOSTENIBILITAT EN EL MARC DE L'EDUCACIÓ SUPERIOR neix amb la intenció de servir d'estímul, any rere any, per a la creació d'un espai obert a l'intercanvi d'experiències d'aquelles iniciatives sobre sostenibilitat dutes a terme en la Facultat d'Economia que implica, d'una banda, a l'Àrea de l'Economia i l'Empresa (Universitat de València, Universitat Jaume I i Universitat d'Extremadura), i per un altre, l'Àrea de Ciències de la Salut, Farmàcia, Química, Fisioteràpia i Medicina (Universitat de València). Per tant, el congrés abasta els tres campus de la UV.

Aquest congrés estarà presidit per la Vicerectora de Sostenibilitat Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València, Dra. Pilar Serra Añó que, a més, farà la conferència d'obertura. Així mateix, el Degà de la Facultat d'Economia, Dr. Francisco Muñoz Murgui, acompanyarà a la taula presidencial a la vicerectora inaugurant també el congrés en representació de la Fd'E.

D'altra banda, el congrés també comptarà amb presència de persones de reconegut prestigi dins i fora de la Universitat de València a l'àmbit de l'Economia i l'Empresa, encarregades de fer les conferències plenàries del primer dia, com són: Dra. Begoña Giner Inchausti (Catedràtica d'Economia Financera UV, i entre altres, membre del Sustainability Reporting Board (SRB) del European Financial Reporting Advisory Group, (EFRAG), membre del Consell del Public Interest Oversight Board (PIOB), presidenta de la European Accounting Association (EAA) 2011-2013); Dra. Mª Antonia García Benau (Catedràtica d'Economia Financera UV i , entre altres, membre del Comité d'Auditoria de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), membre del Grup d'Experts de Studia XXI de la Fundació Europea Societat i Educació); Sr. Francisco José Tomás Catalá (Professional vinculat a l'àmbit de les Finances Sostenibles. Executiu de Comptes de la zona de Llevant. VidaCaixa-Empreses).

Pel que fa a l'àmbit de les Ciències de la Salut, Farmàcia, Fisioteràpia, Odontologia i Medicina, les conferències plenàries del segon dia estaran presidides per: Dra. Mª Luisa Ferrándiz Manglano (Catedràtica de Farmacologia UV i experta en la implementació curricular dels ODS. Vicedegana d'Estudis de Farmàcia. Departament de Farmacologia. Facultat de Farmàcia. UV); Dra. Mª Luisa Guillen Domínguez (Membre del Grup GT4: Sostenibilitat Curricular. Rectorat UV. Departament  de Medicina Preventiva  i  Salut  Pública.  Facultat  de Medicina  i Odontologia.  UV);

Dra. Mª Aranzazu Ruescas Nicolau (Membre del Grup GT3: Salut. Rectorat UV. Vicedegana d'Estudis i Professorat, Facultat de Fisioteràpia. UV); Dr. José Antonio Sáez Case (Responsable de la implementació ODS en guies acadèmiques del Grau en Química. Facultat de Química. UV).

Al llarg de dos dies, 12 i 13 de juliol del 2023, la comunitat acadèmica i investigadora, PDI, i estudiants, estan convidats a participar vivament en les activitats programades. El congrés, entre altres, comptarà amb la presència de professionals tant del món acadèmic com de l'àmbit de l'empresa. Així mateix, aquest congrés disposarà de una secció per a la participació d'estudiants, en particular presentant els seus Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) que tinguen per objecte d'estudi la sostenibilitat en qualsevol dels seus vessants.

Al fil de l'anterior, l'objectiu principal d'aquest congrés de caràcter anual és servir de vehicle per a la reflexió sobre la importància d'incorporar de manera progressiva els ODS, en general, i la sostenibilitat, en particular, en els programes acadèmics. D'una banda, aquesta invitació a la reflexió es nodreix de l'experiència dels docents i investigadors que actualment estan dissenyant i implementant estratègies d'ensenyament-aprenentatge sobre ODS a les aules universitàries. Tot això amb la finalitat que la comunitat educativa i especialment l'estudiant, prenguen consciència de la necessitat d'adoptar els ODS com a estàndards del desenvolupament sostenible i dels efectes derivats del seu incompliment. D'altra banda, com a resultat de l'aprenentatge sobre ODS experimentat i assimilat pels estudiants, aquests estan cridats a participar en el congrés presentant els seus TFG o TFM sobre sostenibilitat en qualsevol àmbit, i en particular en l'àmbit de l'Economia, les Finances i les Ciències de la Salut (Medicina, Odontologia, Fisioteràpia, Química i Farmàcia).

 

Data De 12 de juliol de 2023 a 13 de juliol de 2023. 24h. Dimecres i dijous.

 

Lloc de realització Facultat d'Economia (Universitat de València)

 
Organitza

EFICO (Finances Sostenibles, Govern Corporatiu i Economia), Grup d'Investigació de la UV..

 

Contacta alfredo.grau@uv.es

 
Més informació