Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

.
.

Contra l'abús de la temporalitat en les Administracions Pùbliques

22 de noviembre de 2021

14/12/2021

POSICIÓ DEL SP DE FETAP SOBRE EL TEXT DEL PROJECTE DE LLEI PROCEDENT DE "L'ICETAZO" APROVAT EL 2 DE DESEMBRE EN EL PLE DEL CONGRÉS

Una vegada comprovat que el text del Projecte de Llei de mesures urgents per a la temporalitat en l'ocupació pública no patirà canvis significatius i que el mateix serà retornat al Congrés per a la seua imminent aprovació, el Secretariat Permanent d'aquesta Federació Sectorial, sobre la base dels acords d'aquesta, no pot sinó rebutjar-lo en la major part dels seus termes, per les mateixes raons que ja vam exposar el passat 16 de novembre (https://bit.ly/31erldp), en la valoració que vam fer de les esmenes transaccionades incorporades a l'Informe de la Ponència del “Icetazo”.

Jurídicament entenem que la present llei vulnera el dret de la Unió Europea, i a més tanca en fals el conflicte de l'alta precarietat en les Administracions Públiques espanyoles posant una vegada més l'accent en l'accés i no en l'abús. Tècnicament hi ha els qui vaticinen una infinitat de demandes internes (discordança amb el dictamen de la Comissió de Funció Pública del Congrés de 23 de novembre) i externes (la Directiva Europea Whistleblower obri la via de la denúncia directa als organismes de la UE). Queda per saber sobre aquest tema si hem de confiar en una institució que no ha sigut capaç, durant vint anys, d'imposar la transposició de la Directiva 1999/70/CE en el Regne d'Espanya i que s'ha mostrat incapaç de sotmetre als tribunals estatals d'Hongria, Polònia o Alemanya, a la primacia del seu dret. Queda per saber si la nostra reaccionària judicatura contribuirà en alguna cosa a fomentar noves relacions laborals en el si de les nostres Administracions Públiques.

Hi ha els qui encara es pregunten el perquè d'aqueixa resistència feroç de governs i administracions a estabilitzar al personal en precari. I les raons de fons no són legislatives, jurídiques o filosòfiques. Són les mateixes per les quals una empresa privada necessita del matalàs de la precarietat i la flexibilitat de la seua plantilla per a esmorteir els segurs vaivens econòmics que esdevenen i que s'entrelluquen en el futur. Precarietat per a sotmetre als qui hagueren d'exercir amb independència.

Des del nostre posicionament de classe no cap sinó recordar, una vegada més, que la lluita és l'únic camí, que l'aconseguit fins ara s'ha obtingut per aqueix camí, és a dir, per la via de la mobilització, incloent les diverses jornades de vaga del sector públic que s'han realitzat en diferents territoris els dies 28 d'octubre i 30 de novembre. Només a la mobilització es deuen els avanços aconseguits des de la formulació inicial del Acuerdazo-Icetazo subscrit a principis de juliol entre el Ministeri, CCOO, UGT i CSIF. I a la mobilització hem d'incorporar a tants companys i companyes que encara s'abandonen a la indiferència o a la sola confiança en la Llei i en les institucions. Efectivament, els drets no es regalen, es conquisten, així ens ho mostra un llarg historial de lluites que van arrabassar finalment a legisladors i juristes els drets que per a si es va donar la classe treballadora. Hem de seguir i sumar.

S'obri, previsiblement, un nou escenari de conflicte i lluita que tindrà un marcat caràcter territorial i administratiu. Aquesta llei, potestativa, deixarà en mans de Comunitats Autònomes i Entitats Locals el desenvolupament d'uns processos que llancen més ombres que llums. Necessitarem unitat i solidaritat per a afrontar les lluites que vindran en aquests àmbits. Cert és que en aquest viatge no comptarem amb aqueixos sindicats que traeixen diària i sistemàticament a la classe treballadora. Ho fan des de les seues talaies corporatives, grogues i institucionalitzades, assumint el paper d'organismes de segona lectura que habitualment representen falsos conflictes amb l'empresa per a acabar protagonitzant la foto final amb la qual diuen resoldre'ls. Malgrat això, vam ser capaços de desemmascarar-los rebutjant de ple i en tots els àmbits els seus ja tristament famosos Acuerdazos (2017, 2018 i 2021), fent-los veure hui que no era fum el que "veníem" i que l'impossible només tarda una mica més a aconseguir-se. Per això, perquè serà possible, continuarem lluitant.

PER L'ESTABILITAT REAL DEL PERSONAL EN ABÚS DE TEMPORALITAT!


21/11/2021

VALORACIÓ DEL SECTOR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA CGT SOBRE EL DOCUMENT FILTRAT D'ESMENES TRANSACCIONADES AL REIAL DECRET LLEI DE "L'ICETAZO".

Després que, en els últims dies, aparegueren diverses sentències favorables a les demandes de col·lectius i treballadors i treballadores en abús de temporalitat (de les quals cal esmentar, per ser més escasses les dictades en sales contencioses administratives, la de les educadores a Getafe, la de la Diputació de Barcelona i la de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid), i un dia abans que es reunira la Ponència de la Comissió d'Hisenda i Funció Pública del Congrés per a la reforma del Reial Decret Llei 14/2021, ens han volgut sorprendre amb la filtració, el passat dia 11 de novembre, d'un document en el qual sembla que s'il·luminen els acords de quatre formacions polítiques, PSOE, UP, ERC i PNB, en forma d'esmenes transaccionals al RDL, presentades com l'última cessió al col·lectiu de treballadors i treballadores precaritzats en les administracions públiques. 

Però no, ni és casual el moment ni ho ha sigut la manera en la qual ha arribat la filtració a nombrosos mitjans d'informació, que no semblava que hagueren hagut de desentranyar els misteris de les esmenes del document, sinó que reproduïen sense pausa el guió facilitat i adjunt per a anunciar a so de bombo i platerets que el personal interí amb més de cinc anys en l'Administració Pública aconseguiria la fixesa sense haver d'opositar. Es tracta, sens dubte, d'una filtració perfectament orquestrada i organitzada que té dos propòsits: d'una banda, assestar un dur colp als col·lectius i sindicats, cada vegada més ben organitzats, alimentant la seua divisió en apartar d'aquests al grup de temporals que teòricament es veurà afavorit per la nova data miracle: 1 de gener de 2016, i per una altra, estimular i visibilitzar el posicionament més reaccionari en relació amb aquest moviment reivindicatiu. Els sindicats institucionalitzats, que signaren l'acord del mes de juliol amb el Govern que va fonamentar el Reial Decret Llei, una bona part de la judicatura, juristes propers a l'Advocacia de l'Estat i diversos representants de governs autonòmics, ja s'han pronunciat en el sentit que aquesta “relaxació” en les concessions al personal abusat pot generar inseguretat jurídica i implicar demandes i llargs processos judicials, aquesta vegada per a reclamar el sacrosant dret d'igualtat d'accés a la funció pública per damunt, això sí, dels drets i condicions laborals dels qui ja formen part d'ella.

Com hem de rebre des de FETAP aquest nou anunci aparentment captivador per als qui pateixen la precarietat en les administracions? Doncs amb absolut escepticisme en relació amb el que no queda del tot clar i amb absolut rebuig enfront d'aspectes que no responen en absolut als acords de la nostra Federació. Vegem:

 1. Si arbitrari era el criteri de fixar en deu anys el temps mínim per a optar a un Concurs de mèrits, iniciativa legislativa que fa un any va sorgir en el parlament basc i que al juliol va anunciar la ministra de Funció Pública com a possible criteri de reforma del RDL recentment convalidat, igual d'arbitrari és establir-lo en cinc (caldria dir sis, en realitat, si comptem des de l'1 de gener de 2016 a l' 1 de gener de 2022) per a optar a aquesta via d'estabilització. L'únic termini amb fonament legislatiu i jurídic és el dels tres anys, per ser el termini que es dedueix de la necessitat d'executar els processos selectius que anualment hagueren d'incloure totes les places interines (art. 70. TREBEP), com per ser el termini reconegut expressament tant pel TJUE (sentència del 3 de juny de 2021) com pel Tribunal Suprem de l'Estat Espanyol, en sentència de cassació del 28 de juny de 2021.
 2. La sanció a l'abús de contractació encara recau sobre el treballador o treballadora temporal a qui se li cessa el cap de tres anys que ha ocupat interinament la seua plaça Podríem imaginar-nos que en l'empresa privada l'abús de temporalitat es resolguera amb l'acomiadament del treballador o treballadora transcorreguts els 24 mesos? Aquest extrem del RDL no ha sigut reformat en les esmenes pactades i comporta un seriós risc no ja per als qui exerceixen tasques en aquestes places sinó per al servei públic que s'ofereix. A les administracions públiques, especialment a les quals alimenten l'avidesa privatitzadora, se'ls ofereix un instrument passiu per a soscavar o acabar indirectament amb determinats serveis públic
 3. La històrica sentència del TJUE de 19 de març de 2020, respecte a les qüestions prejudicials que es plantejaven davant l'abús de contractació temporal en les Administracions Públiques, va iniciar el reconeixement quel'Estat espanyol no compta amb un instrument per a sancionar de manera suficient i dissuasiva aquest abús. Aquest és l'argument esgrimit en nombroses sentències, també les que esmentàvem al principi, per a justificar la fixesa/estabilitat dels qui la demanden. L'altra manera de compensar a les persones que són sotmeses durant anys o dècades a la temporalitat és la indemnització. Res ha canviat en les esmenes que suposadament s'aprovaran, per la qual cosano es millorarà la ridícula indemnització de 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats, és a dir, l'equivalent a un acomiadament per raons objectives en el sector privat.
 4. El concurs de mèrits apareix com un procés obert, no restringit i per tant incert, inapropiat com a mitjà de sanció de l'abús quan en ells poden participar els qui no van ser víctimes de l'abús (Interlocutòria TJUE, 2 de juny de 2021).
 5. Tenint en compte les esmenes transaccionades que s'han filtrat,un percentatge enorme de treballadors i treballadores en abús de temporalitatque ocupen llocs estructurals durant més de tres anys i fins a sis (01/01/2016)es veuran relegats als denominats processos de consolidaciómitjançant el concurs oposició, emulació dels processos aprovats en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2017 i 2018, pels quals es permetia unataxa extraordinàriade reposició que emanava d'aquells altres acuerdazos signats llavors pel Govern del PP amb elssindicats administrats. En relació amb l'organització de processos selectius anomenats de consolidació, la sentència del TJUE de 19 de març de 2020 ja ens advertia que no són l'instrument adequat per a sancionar degudament la utilització de relacions abusives de contractació
 6. Tant el RDL, com les reformes pactades deixen a criteri de les administracions públiques “l'articulació d'aquests processos selectius…i podrà ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals…” (sic), cosa que en molts casos deixarà als peus dels cavalls a treballadors i treballadores que tornaran a la casella d'eixida per a haver de negociar tant amb administracions poc inclinades a una estabilització efectiva com amb els sindicats que els van trair.
 7. Es continua trobant a faltar un autèntic desig d'estabilitzar en els seus llocs de treball a les persones, al personal que ocupa les places a consolidar i que tant sembla preocupar personal tècnic i legislador. Les places, amb ser incertes no pateixen la incertesa ni la discriminació del treballador o treballadora en abús de temporalitat que les ocupa.

En definitiva; aquestes esmenes, en tant són aprovades per la corresponent Comissió, Senat i Congrés, suposen, això sí, un avanç en la direcció empresa en diferents àmbits pels col·lectius de treballadors i treballadores precaritzades en les administracions públiques des de fa anys, però no compleixen en absolut ni amb els principals objectius marcats per aquest col·lectiu (fixesa com a sanció a l'abús) ni amb els acords que ens hem donat en la FETAP per a la seu defensa. A més, com ja déiem, el seu anunci/filtració no deixa de suposar una maniobra de divisió i desmobilització d'aquest col·lectiu, així com un intent per esperonar les posicions més reaccionàries hui representades per una bona part de la judicatura, pel sindicalisme institucionalitzat i pactista, per formacions polítiques instal·lades en el possibilisme i pel propi sistema, interessat a mantindre un ampli destacament de treballadors i treballadores precàries en les administracions públiques llestes per a engrossir les plantilles dels nous nínxols de negoci que a cada pas sorgeixen de la incessant privatització dels serveis públics.

Finalment; des d'aquesta Federació i com ja hem manifestat en els acords adoptats en el nostre últim Ple, celebrat els dies 22 i 23 d'octubre, només admetrem una reforma legislativa del TREBEP o qualsevol altra norma que:

 1. Articule mecanismes que permeten amb resultat cert que els i les treballadores i treballadors obtinguen relació de fixesa de personal funcionari de carrera o laboral fix, o idèntica en drets.
 2. Transpose els principis de les clàusules 4 i 5 de la Directiva 1999/70/CE i jurisprudència del TJUE relatives a la prevenció, i sanció de l'abús de contractació en les administracions públiques.
 3. Previnga nous abusos de contractació mitjançant sancions i indemnitzacions proporcionades i dissuasives que recaiguen en les administracions i no en el seu personal.
 4. Aposte per una defensa clara i decidida dels serveis i empreses públiques com a garants del dret democràtic de la immensa majoria a rebre i gestionar uns serveis de qualitat amb garanties laborals dignes per a tots els treballadors i treballadores vinculades a ells.

 

PER L'ESTABILITAT DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES EN ABÚS DE TEMPORALITAT!


24/10/2021

COMUNICADO EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA DE HUELGA DEL 28 DE OCTUBRE

El Secretariado Permanente de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores de la Administración Pública de la CGT, tras la celebración del Pleno Federal en Segovia los días 22 y 23 de octubre de 2021, y en base a los acuerdos adoptados en el mismo por el conjunto de Sindicatos y Núcleos de nuestro sector, desea trasladar a todos los entes, a la organización, a los trabajadores y trabajadoras, y al conjunto de la opinión pública, la siguiente declaración:

Desde este SP, y conforme a los acuerdos adoptados en nuestro máximo órgano de decisión, se asume el posicionamiento suscrito por diferentes Secciones Sindicales, Sindicatos y Núcleos de Administración Pública de la CGT con fecha 13 de julio de 2021 y contrario al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conocido popularmente como "Icetazo".

Resumidamente, este proyecto reformista:

 1. No previene futuros abusos en la contratación
 2. No sanciona a las Administraciones ni al personal funcionario responsable del incumplimiento
 3. No otorga estabilidad laboral al personal en abuso de contratación
 4. No abre vías alternativas como el concurso de méritos o la figura del empleado y empleada pública estable a extinguir

En consecuencia, hacemos saber que desde el SP de FETAP solo aceptaremos una reforma legislativa que:

a) Reserve cautelarmente las plazas en abuso de contratación respecto a todas las convocatorias de OPE no ejecutadas en su totalidad.

b) Trasponga los principios de las clausulas 4 y 5 de la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del TJUE relativas a la prevención y sanción del abuso de contratación en las Administraciones Públicas.

c) Abra vías de estabilización efectiva de todo el personal público en abuso de temporalidad.

d) Prevenga nuevos abusos de contratación mediante sanciones e indemnizaciones proporcionadas y disuasorias que recaigan en las Administraciones y no en su personal.

e) Apueste por una defensa a ultranza de los servicios y empresas públicas como garantes del derecho democrático de la inmensa mayoría a recibir y gestionar unos servicios de calidad con garantías laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas a ellos.

En coherencia con lo anterior, manifestamos nuestro apoyo a los compañeros y compañeras de los diversos entes de CGT que han decidido convocar huelga en el sector público en su ámbito territorial el próximo jueves día 28 de octubre, o bien que han decidido adherirse a la convocatoria de ámbito estatal formalizada por otros sindicatos alternativos (Catalunya, País Valencià, Andalucía, Aragón...)

Desde el SP de FETAP esperamos y deseamos que esta iniciativa contribuya a avanzar en nuestros objetivos como sector, y especialmente a reducir drásticamente el nivel de precariedad laboral en las Administraciones Públicas en cualquiera de sus formas; fraude de ley, abuso de temporalidad, discriminación por el tipo de relación contractual, externalizaciones y subcontratas, etc. Desde el SP de esta Federación manifestamos nuestra determinación por defender la estabilidad de las plazas y puestos públicos, pero sin olvidar nunca por ello a quienes le dan pleno sentido, las personas que los ocupan, los y las trabajadoras que luchan por sus puestos de trabajo. Nuestra determinación, por tanto, es la de defender la estabilidad laboral de las personas, de los y las trabajadoras.

NO ESTÁIS SOLAS!!!

JUNTAS PARAREMOS LA PRECARIEDAD!!!

Salud y libertad.

Secretariado Permanente de la Federación Estatal de Trabajadoras y Trabajadores de la Administración Pública (FETAP-CGT)

 

DOCUMENTACIÓN:

Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio)

Enmiendas e índice de enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio)

Sentencia 335/2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Barcelona


17/10/2021

Intersindical, COS i CGT convoquen, al País Valencià, vaga general el 28 d'octubre en totes les administracions públiques.

Convocatòria de vaga en el sector públic valencià.

Acord Serveis Mínims per a la vaga del 28O en la Universitat

El 16 d'octubre de 2021, ha sigut presentada formalment la convocatòria de vaga davant l'autoritat laboral per Intersindical Valenciana, COS i CGT. 

L'àmbit de personal, funcional i territorial de la declaració de vaga afecta a l'Administració General de l'Estat, Administració Autonòmica de la Comunitat Valenciana, Administració Supramunicipal (Diputacions), Administració Local, Agències Públiques, Empreses Públiques, Entitats de Dret Públic i Universitats. En definitiva, a les Administracions Públiques presents en l'àmbit territorial del País Valencià i al seu sector públic instrumental. Afectarà a tots els treballadors i treballadores de tots els àmbits sectorials públics, siga com siga la modalitat de la seua relació laboral, funcionarial, estatutària, laboral, indefinits no fixes, etc.

L'objecte de la vaga és exigir la fi del problema de temporalitat en les relacions laborals i administratives en les administracions públiques. Raó per la qual es reivindica:

 1. La modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic per a establir sancions en les Administracions que abusen en un futur de la temporalitat. Aquesta sanció ha de ser prou dissuasiva com per a previndre l'abús i alhora protectora dels drets laborals del personal víctima d'aquestes pràctiques, seguint les recomanacions de la Directiva Europea 1999/70/CE i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE); la qual cosa passa necessàriament per la consolidació o fixesa d'aquest personal.
 2. Introduir modificacions legals i normatives que permeten la consolidació de l'ocupació del personal que actualment es trobe en situació d'abús de la temporalitat. Aquesta segona reivindicació cobra especial rellevància davant les mesures que des de l'àmbit judicial i administratiu estan emportant-se a la pràctica, totalment contràries als drets laborals del personal temporal i interí i oposades a l'esperit de la Directiva com així ha posat de manifest, en reiterades ocasions, el TJUE. Ens referim, d'una banda, a la jurisprudència del Tribunal Suprem declarant al personal en abús com a indefinit no fix en els supòsits de personal laboral i a la vinculació de la interinitat de duració inusual a la creació de la plaça o a l'amortització en el cas de personal funcionari o estatutari. Per l'altra, a la convocatòria d'oposicions massives per part de les diferents administracions que només pretenen estabilitzar les places i no a les persones, prescindint de qualsevol consideració cap a les persones víctimes de l'abús; perquè, com diu el TJUE, no tenen caràcter sancionador, ni garanteixen l'estabilitat de l'ocupació del personal afectat.

Les organitzacions convocants cridem a la vaga el proper 28-O per exigir l’estabilitat laboral de personal en situació d’abús de temporalitat, i una reducció dràstica del nivell de precarietat laboral a les administracions i al conjunt del sector públic en qualsevol de les seves formes.

Aquesta reclamació es basa en el fet de l’increment de la temporalitat de les plantilles, actualment d’un 30% (però amb xifres superiors al 50% en determinats àmbits de les administracions públiques). Molts d’aquests contractes es troben en situació de “frau de llei” en haver superat els 3 anys i haurien d’esdevenir indefinits.

La mobilització es convoca en contra del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, conegut com a “Icetazo”, per la transposició completa al nostre ordenament jurídic de la Directiva 1999/70/CE, per una sanció adequada i dissuasòria a l’abús de temporalitat per part de les administracions d’acord amb la jurisprudència europea, en defensa d’uns serveis públics dignes i de qualitat. 

Els que hi som, ens quedem!

 

Etiquetas