Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Mesa Negociadora, dimecres 1  de febrer de 2023 a les 12:00 hores, a la Sala de Juntes nivell III de l’edifici Rectorat, amb el següent

       ORDRE DEL DIA.

  1. Constitució de la Mesa Negociadora i modificació del seu reglament. Proposta.
  2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Proposta
  3. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball del PDI de la Universitat de València de l’any 2022. Proposta - Relació places modificades
  4. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de la carrera professional 2023-2025. Proposta
  5. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2023. Proposta Addenda UV  -  Calendari
  6. Torn obert de paraules.