Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 13 d'abril de 2022.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Proposta   Text aprovat
  2. Modificació del reglament de selecció de P.D.I. Proposta    Text aprovat
  3. Modificació normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals de P.A.S.. Proposta   Text aprovat
  4. Modificació reglament de selecció del personal d’administració i serveis de la Universitat de València,. Proposta valencià     Proposta castellà     Text aprovat valencià     Text aprovat castellà
  5. Torn obert de paraules.