Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 6 de juny de 2022.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació de PAS de 2022  Proposta   Text aprovat
  3. Torn obert de paraules.