Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 7 de març de 2022.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Proposta
  2. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública de la Universitat de València per a l’any 2022 relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor. Proposta
  3. Aprovació, si escau, dels criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la universitat de valència aplicables per al curs 2022/2023. Proposta
  4. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball del PDI de la Universitat de València. Proposta
  5. Torn obert de paraules.